Formació

Neurotalentum. Formació orientada a l'atenció de les dificultats d'aprenentatge i TDAH.

Neurotalentum    La Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) i Neurotalentum han acordat treballar de manera conjunta en la difusió de programes que detecten i aborden problemes d'aprenentatge.

 

    FSIE, sindicat majoritari en l'ensenyament concertat i un dels més representatius en el camp de l'ensenyament privat i entre el personal dedicat a l'atenció a persones amb discapacitat, és una organització creada exclusivament per i per als professionals del sector. El seu objectiu fonamental és la defensa i millora dels drets laborals dels treballadors del sector, labor que exerceixen de manera independent, dialogant i professional sota principis com són; la llibertat d'ensenyament i la pluralitat del sistema educatiu.

 

     Neurotalentum és una empresa orientada a solucionar problemes d'aprenentatge en centres educatius i de salut. Ho fa a través de diverses vies. D'una banda, treballa amb el programari AXON School i MOXO Salut, que estan dissenyats exclusivament per a la detecció de TDAH i altres problemes d'aprenentatge; el primer, per a centres formatius i el segon, per a centres sanitaris. D'altra banda, realitza intervencions per a pares i tallers per a docents amb un equip multidisciplinari recolzat per professionals, psicòlegs i neuropsicòlegs amb àmplia experiència en problemes d'aprenentatge.

 

    A través d'aquest acord, els afiliats a FSIE tindran accés a tots els cursos de Neurotalentum amb un descompte exclusiu del 15%. Més informació al telèfon 673 652 508 i a la pàgina www.neurotalentum.com