Noticies

FSIE ANIMA A FOMENTAR LA INCLUSIÓ I DEFENSA LES MILLORES EN ELS CENTRES D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT EN EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Cartel A3 Dia de la Discapacidad Cat 03 Dic 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També convidem als professionals de tots els centres educatius a educar als estudiants en el respecte i l'acceptació de la diversitat perquè coneixem el potencial d'allò que ensenyem a l'aula i l'impacte en els menors. Totes les persones som diferents, però tenim aspectes comuns, que ens germanen. Tots tenim talent i capacitats i educar en el respecte i la inclusió facilita que es redueixin els estereotips negatius cap a les persones amb capacitats diferents de cara a una societat realment integradora.