Noticies

FSIE DESTACA LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

Cartel A3 Dia eliminación Violencia Mujer 25 Nov 2022 BalFSIE dona suport a un any més la iniciativa promoguda per l'Organització de Nacions Unides (ONU) i altres organismes internacionals i visibilitzar el Dia de l'Eliminació de la Violència contra la Dona el 25 de novembre fins al 10 de desembre. La data reivindica un conjunt d'accions dirigides a conscienciar, prevenir i abordar el problema que suposa la violència cap a les dones.
 
A FSIE hem triat el lema “Per la igualtat, eduquem en el respecte” en al·lusió al fet que per a aconseguir una societat equitativa aquesta ha de basar-se en el respecte entre tots.
 
L'educació, clau
 
Així mateix, som coneixedors que l'educació juga un paper fonamental en la formació de les futures generacions de ciutadans i, per això, animem als centres educatius al fet que promoguin accions de conscienciació i altres activitats per a evitar qualsevol manifestació de violència cap a altres persones, per raó de gènere i altres causes. Recordem que les escoles són un lloc de referència per als menors i que el que s'ensenya i impulsa en els centres té un impacte notable en el creixement i conducta dels alumnes.
 
Tenim clar que “l'educació és la millor eina per a combatre la violència” i apel·lem a la responsabilitat dels centres i els professionals a formar als estudiants amb respecte i cuidant que no es reprodueixin formes de violència.
 
La discriminació existeix en l'àmbit físic, que és l'expressió més visible, però també en el pla psicològic i emocional. I potser en aquest punt és en el qual es necessiti una major atenció, puix que pot passar desapercebuda.
 
La violència contra les dones en xifres
 
L'ONU publica que la major part de la violència contra les dones a nivell mundial és perpetrada pels seus marits o parelles íntimes o per part dels seus exmarits o exparelles: “més de 640 milions de dones majors de 15 anys han estat objecte de violència de parella (el 26% de les dones de majors de 15 anys)”. També apunta que gairebé una de cada quatre adolescents de 15 a 19 anys (24%) que ha mantingut una relació de parella ha experimentat violència física i/o sexual per part de la seva parella o marit.
 
L'ONU continua informant que, durant el 2020, al voltant de 81.000 dones i nenes van ser assassinades, unes 47.000 d'elles, (és a dir, el 58%), a les mans de les seves parelles o familiars. La majoria d'aquests assassinats van ocórrer en països poc desenvolupats, igual que la major part dels casos d'assetjament sexual.
 
A Espanya, segons les dades publicades al portal web de la Delegació del Govern del Ministeri d'Igualtat contra la Violència de Gènere, aquest any 2022, 38 dones han estat assassinades, deixant 26 infants orfes.
 
Pautes d'actuació 
 
L'OMS ha realitzat un exhaustiu Manual de Prevenció de la violència a l'escola que permet als docents aprofundir en com actuar davant situacions de violència a les aules i en la resta dels espais educatius. El manual inclou una sèrie de propostes per als professors, que van des de la realització d'activitats com a enquestes per a conèixer la percepció i sentiments dels estudiants sobre aquest tema fins a altres enfocades a dotar-los de recursos per a saber com reaccionar o intervenir d'una manera adequada.
 
A més, ofereix diversa informació genèrica sobre aquest dia en la seva pàgina web, incloent-hi dades estadístiques a nivell internacional, vídeos i articles en els quals es consciencia sobre aquesta mena de violència i en els quals s'al·ludeix directament a les dones que la sofreixen.
 
Atenció professional per a anticipar-se
 
A més d'aquestes recomanacions que realitzen des dels organismes internacionals i de les accions de conscienciació, des de FSIE considerem important la figura dels orientadors escolars com una de les mesures més eficaces per a prevenir i atallar a temps els casos d'assetjament o discriminació, perquè entenem que ajuden a conèixer abans aquestes situacions que se solen agreujar amb el pas del temps, minvant l'autoestima de les víctimes i, per tant, la seva capacitat de protegir-se de les agressions.
 
La nostra organització sol·licita a les Administracions Públiques la implantació d'orientadors escolars per a tots els centres educatius, públics i concertats, en tots els nivells educatius, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat i Formació Professional, perquè en l'actualitat és insuficient. Algunes Comunitats Autònomes ja han incorporat la seva presència en els centres, però considerem que aquesta no hauria de ser un luxe d'unes poques, sinó una realitat en totes, ja que el problema es produeix en totes les províncies i comunitats sense distinció del Govern que la dirigeixi.
 

Com ha fet i farà sempre, FSIE secunda de manera ferma la igualtat de totes les persones, la tolerància i la inclusió com a fórmules per a garantir una convivència desitjable i sana.