Noticies

EL 8 DE MARÇ, FSIE RECONEIX I VALORA EL TREBALL DE LES DONES EN L'ÀMBIT EDUCATIU I L'ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT

WhatsApp Dia de la dona FSIE CAT 2022    Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, demà, 8 de març, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament (FSIE) vol reconèixer el treball de totes les dones, docents i no docents, que treballen en el sector de l'educació i l'atenció a persones amb discapacitat, la labor de la qual és tan important per a les noves generacions i el desenvolupament de la nostra societat.

 

    L'educació és la millor eina per a aconseguir una societat igualitària, inclusiva i sostenible i, en aquest sentit, des de FSIE considerem que aquesta ha de respectar la llibertat d'elecció de centre, inclòs en l'article 27 de la Constitució, i promoure la igualtat d'oportunitats per a tots. En l'àmbit educatiu, les dones són una gran majoria -prop d'un 75%-, especialment en els primers nivells -en Educació Infantil arriben a sumar el 95% de la docència-.

 

    Per això aprofitem per a enviar un missatge de reconeixement i suport a totes aquelles dones que treballeu en l'àmbit educatiu i en el de l'atenció a persones amb discapacitat. Especialment ressenyem que l'Educació Infantil travessa moments molt difícils a conseqüència de la pandèmia, de la falta de finançament públic als centres concertats i privats i de la baixa natalitat. Precisament l'etapa educativa en la qual la presència de dones és major, és la que té una remuneració més baixa i en la qual s'estan perdent més llocs de treball.

 

    Els Plans d'Igualtat en les empreses i les mesures que s'impulsen per a acabar amb la bretxa de gènere salarial són instruments que estan ajudant a acabar amb situacions discriminatòries per a la dona, que són inacceptables en una societat moderna com la nostra; hem de continuar per aquest camí.

 

    Des de la Federació animem a la societat en el seu conjunt al fet que continuï aprofundint a visibilitzar i defensar la llibertat i igualtat d'oportunitats per a tots en el marc d'una societat inclusiva. FSIE defensa, treballa i promou el reconeixement dels mateixos drets, dignitat i igualtat entre la dona i l'home. La necessària conscienciació i trencar estereotips de gènere, com el que existeix en unes certes matèries científiques o tècniques, ajuden a aconseguir aquest objectiu que ens beneficia a tots.

 

A continuació, pots veure el vídeo que hem realitzat.