FSIE ACUDEIX AL SIMA PER DEFENSAR ELS DRETS DELS PROFESSIONALS DEL XIV CONVENI D

 
 
FSIE lluita amb determinació pels drets dels treballadors i
 
treballadores dels centres d’atenció a la discapacitat.

 

         

         En aquests moments els nostres companys de FSIE estan treballant per a que els seus drets no es vegin perjudicats dins del XIV Conveni -conveni nacional – que regula la major part dels centres a la resta de l’Estat.

                        El passat dimecres dia 2 d’octubre, FSIE ha acudit al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per intentar arribar a un acord amb les organitzacions signatàries del XIV Conveni en relació a la retroactivitat de l'article 35 del XIV Conveni Col·lectiu.

 

pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 29 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell juliol
p1

 

oasispertotlany