Permiso PaternidadDesprés de l'entrada en vigor de la nova Llei de Pressupostos Generals de l'Estat la passada setmana el permís per paternitat ha passat de les quatre a les cinc setmanes ininterrompudes de durada.
Els pares de bebès nascuts a partir del 5 de juliol podran beneficiar-se d'aquesta ampliació, aplicant-se també en els casos d'adopció o acolliment de menors l'edat dels quals no superi els 6 anys, a la qual se li sumen dos dies extra per cada fill a partir del segon.

Quan?
Aquestes setmanes podran gaudir-se una vegada finalitzat el permís retribuït per naixement establert per conveni, o si escau des de la resolució judicial que constitueix l'adopció o acolliment, a qualsevol moment durant la baixa per maternitat o immediatament després de la finalització de la mateixa.

Quant?
La quantia econòmica del subsidi és equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per Incapacitat Temporal per contingències comunes.

Com?
L'última setmana del permís podrà gaudir-se de forma independent, previ acord amb l'empresa, dins dels nou mesos següents al naixement, adopció o acolliment. A més, la suspensió de l'activitat podrà fer-se en règim de jornada completa o parcial d'un mínim del 50% sent compatible amb el permís de maternitat i els períodes de descans establerts.

Per tenir dret al permís s'ha d'estar afiliat, en alta o en situació assimilada i tenir un període mínim de cotització de:

-180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l'inici d'aquesta suspensió o permís.
-O bé 360 dies al llarg de la vida laboral.

Tota la informació necessària sobre la documentació que s'ha de presentar està disponible aquí.

FSIE considera que, encara que positiva, aquesta mesura és insuficient per contribuir a la pujada de la natalitat i ajudar a combatre l'alarmant procés d'envelliment de la nostra societat els efectes de la qual en el sistema educatiu, com la falta d'alumnat, són cada vegada més visibles. Encara que estem per sobre d'alguns dels nostres països veïns encara distem molt de països com Suècia, amb 480 dies de permís a repartir entre tots dos progenitors, o Noruega, amb 315 per a la mare i 112 per al pare. Per això, des de l'organització sindical es reclama que els permisos, tant de maternitat com de paternitat, s'incrementin fins a situar-nos al capdavant d'Europa amb la finalitat de posar solució a la greu crisi demogràfica existent.
 
 
 
 
           REIAL DECRET ESPECIALITATS DOCENTS

FSIEXPRESS 7  FSIEXPRESS 8  
Fsiexpress nº 7 retallada 2014 tapa fsiexpress tapa 8 estatut 
FSIEXPRESS  5  FSIEXPRESS  6 
tapa fsiex 5 FOTO fex 6
FSIEXPRESS 3  FSIEXPRESS  4 
FOTO fex 3 FOTO fex 4
 FSIEXPRESS  1  FSIEXPRESS  2 
 FOTO fex 1  FOTO fex 2
INCLUSIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.
 
 
PRINCIPALS OBLIGACIONS DE LES EMPRESES


     El proppassat dia 3 de desembre de 2013, es va publicar al BOE el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Podeu accedir al text legal clicant aquí.

    Aquesta Llei, vigent des del 3 de desembre, unifica les normes existents fins a la data en matèria de discapacitat. En conseqüència, han restat derogades la Llei 13/1982, d’integració social de persones amb discapacitat (LISMI); la Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i la Llei 49/2007, per la qual s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Tot aquest corpus legal resta integrat al nou Reial Decret Legislatiu a què fem referència.

     La publicació de la Llei fa convenient recordar quines són les obligacions principals que tenen les empreses en matèria de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, alhora que esmentar algunes novetats que el nou text introdueix.

 
         
            Us informem que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha obert la convocatòria d'ajuts per a l'alumnat amb necessitats educatives específiques per al curs acadèmic 2013-2014, publicada en el  BOE nº 198 de 19/08/2013, p.61056 a 61069 (resta pendent la publicació de la convocatòria al DOGC).

         Per tal que pugueu anar agilitant la documentació us detallem el més significatiu. En el cas que tingueu algun dubte per realitzar el tràmit no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres (660398220 / 659988539 o bé al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)

 
El passat 8 de maig es va publicar la normativa que regula l’horari i calendari del proper curs 2013-2014
 

 

 

 

 
Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització del curs el dia 2 de setembre.

Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari
 
No hi ha gaires modificacions, però tot seguit en destaquem els aspectes més destacats:
 
Inici:
 
Dijous, 12 de setembre de 2013: inici de les classes de l'educació infantil i l'educació primària.

Divendres, 13 de setembre de 2013: inici de les classes als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
                 
                Si el 12 de setembre els centres d’educació secundària han finalitzat el procés de matrícula, també podran començar el dia 12. NO CAL DEMANAR CAP AUTORITZACIÓ per fer-ho. Si aquest és el cas, els centres d’educació secundària tindran un dia lectiu més (i un dia no lectiu menys), la qual cosa no té laboralment cap conseqüència. Organitzativament, és recomanable que els centres d’educació secundària que puguin, iniciïn el curs el dia 12.
 
Dijous, 19 de setembre de 2013: inici de les classes als cicles formatius de grau superior.
 
Períodes de vacances:

Del
 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014 (ambdós inclosos): vacances de Nadal.

Del
 12 al 21 d'abril de 2014 (ambdós inclosos): vacances de Setmana Santa.
 
Dies lectius:
 

 
Fi de curs:

Divendres, 20 de juny de 2014: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i els cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es realitzaran entre l'
1 i 3 de setembre de 2014.
Proves extraordinàries setembre 2014:
 
                Les proves extraordinàries d’ESO i 1r de batxillerat (art. 3.7) es realitzaran entre l’1 i el 3 de setembre de 2014, de dilluns a dimecres.
                 
  •                 Per tant, les proves podrien començar el primer dia en què la majoria dels docents tornen de vacances. És a dir, es poden repartir les proves entre aquests tres dies i, fins i tot, acumular-les en un de sol.
  •               Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries. 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

Poster octubre 2021

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail