Conveni de Privada

 I CONVENI COL·LECTIU D'ENSENYAMENT REGLAT NO CONCERTAT