Conveni de Concertada

IX CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE L'ENSENYAMENT PRIVAT DE CATALUNYA - ANYS 2008 I 2009

PDF

X CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE L'ENSENYAMENT PRIVAT DE CATALUNYA- ANYS 2010 AL 2014

 

ESTATUT DELS TREBALLADORS

 

COMPETÈNCIES DELS DELEGATS I COMITÈ D'EMPRESA