Convenis

El Departament d’Ensenyament

concreta com s’aplicarà la RETALLADA durant el 2014.

 

     A efectes pràctics retallaran l’equivalent a la quantia d’ una paga extraordinària i ho faran en 2 fases.


          Recordem als nostres afiliats, delegats i simpatitzants que l’article 33 de la LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, publicada al DOGC de 30 de gener, estableix, en virtut dels acords d’analogia, que la reducció de les retribucions anuals en un import equivalent a una paga extraordinària per al personal funcionari s’apliqui també als centres educatius concertats.      

L’import reduït serà l’equivalent al 6,25% de les retribucions totals brutes percebudes durant l’any 2014.

Pots consultar com es concreten les dues fases fent clic al  Fsiexpress nº 7