Convenis

 

Queda desbloquejada la negociació del VI Conveni de la concertada 

(Conveni estatal, no afecta a Catalunya.

Aquí USOC i UGT ja van signar durant el mes de març el X Conveni de la concertada de Catalunya)

          Avui les organitzacions patronals han acceptat les propostes, basades en els acords aconseguits al SIMA, que els sindicats FSIE, FEUSO i FETE-UGT han presentat a la taula de conveni en relació als salaris, paga extraordinària d'antiguitat (PEA) i incapacitat temporal (IT).

             Això suposa un gran avenç i el desbloqueig de la negociació del VI Conveni que entra així en la seva recta final. Agraïm l'esforç realitzat per totes les parts per arribar a un acord.

            Així mateix, en relació a altres matèries del conveni, hem arribat a un consens bàsic sobre:

- ULTRACTIVITAT
- Nova regulació INFANTIL 0-3 ANYS
- CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
- ÀMBIT TEMPORAL del conveni
- Ampliació de les pòlisses de RESPONSABILITAT CIVIL
- Creació, durant el curs escolar 2013-2014, d'una comissió per a l'estudi de la JORNADA DEL
PERSONAL DOCENT

         La unitat sindical de les tres organitzacions FSIE, FEUSO i FETE-UGT ha demostrat ser efectiva i estem satisfets dels resultats aconseguits, la qual cosa permetrà mantenir un conveni estatal i contribuir a l'estabilitat dels treballadors i els centres del sector.

          Per tot això, entenem, que les nostres organitzacions estarien en disposició de procedir a la signatura, en els propers dies, d'un text de conveni.
 
  PROPOSTES de FSIE, FEUSO i FETE-UGT a la mesa negociadora del VI Convenio Concertada (conveni estatal)