Convenis

La Conselleria d’Educació de la Comunitat Autònoma de Madrid, ha decidit  suprimir els concerts
en la Formació Professional de Grau Superior.
 
                L’aplicació d’aquesta mesura suposaria una pèrdua de llocs de treball (prop de 600 professors podrien acabar al carrer) i la desaparició de molts centres educatius que imparteixen no nomes aquest cicle formatiu, sinó altres estudis com PCPI o FP de Grau Mitjà.
 
            També es reduiria de forma significativa l’oferta formativa de FPGS en un moment en el que, donada l’actual situació econòmica, aquests estudis es perfilen com una excel·lent opció per accedir al mercat laboral. El grau d’inserció dels alumnes en centres concertats es del 80% en aquests ensenyaments.
 
         L’estalvi de 20 milions d’euros que suposaria la supressió dels concerts, segons càlculs de la Conselleria d’Educació, no justifica la pèrdua d’una oferta formativa amb molta demanda de qualitat y amb capacitats per generar treball.
          La Consellera d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat no ha ofert cap alternativa ni solució a aquesta superació, deixant en l’aire el futur d’un important nombre de centres educatius.
 
   Tot això es especialment preocupant perquè suposa el qüestionament dels concerts en nivells no obligatoris.

         FSIE-CAT considera que la FP ofereix una formació de prestigi i consistència acadèmica, oberta a qualsevol persona que vulgui apostar per uns estudis de gran sortida professional, i amb un camí obert cap a la universitat.