Convenis

CONCERTADA: ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENT 2016

ESTADIS CONCERTADA
SETEMBRE 2016
 
            Us recordem que els docents de la concertada sou els responsables de demanar periòdicament els vostres estadis. El centre educatiu no té l'obligació de fer-vos el seguiment. Per tant, cada mes que passi sense que demaneu el següent estadi és un mes que no cobrareu l'increment a la vostra nòmina. 
           
FSIE-CAT facilita als seus afiliats i delegats la següent informació:

 

- Una graella complerta i actualitzada on poder controlar els vostres estadis i saber quan els heu de tornar a demanar amb els mèrits que heu de presentar:

 

graellaparcialestadis
 
- Una graella on exposem els mèrits que la normativa demana tant a nivell de dedicació com a nivell de mèrits de formació, etc.:
parcialwebestadismerits2016
 
- Un full de sol·licitud on poder omplir els vostres mèrits i poder-la fer arribar al vostre centre educatiu:
 parcialfullsolicitud2016estadis

     Entre altres coses, heu de tenir en compte que:

  • Desprès de la retallada imposada pel Departament d’Ensenyament l’any 2012, el primer estadi no es pot meritar fins a complir 9 anys de docència en comptes de 6 anys. En conseqüència, durant l’any 2015 ja hi havia docents que van poder meritar aquest primer estadi. Contacteu amb nosaltres per a revisar-ho.
  • L’estadi sempre es cobra al mes següent de la sol·licitud i no es meritarà 6 anys després segons la vostra antiguitat, sinó des del moment que s’ha sol·licitat l’anterior.

       Per a qualsevol dubte en aquest sentit, podeu trucar-nos als telèfons que trobareu al peu de la web. En aquest enllaç podeu trobar les quotes d'afiliació per al curs 2016-2017.

RETALLADA PAGA EXTRA 2014

El Departament d’Ensenyament

concreta com s’aplicarà la RETALLADA durant el 2014.

 

     A efectes pràctics retallaran l’equivalent a la quantia d’ una paga extraordinària i ho faran en 2 fases.


          Recordem als nostres afiliats, delegats i simpatitzants que l’article 33 de la LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, publicada al DOGC de 30 de gener, estableix, en virtut dels acords d’analogia, que la reducció de les retribucions anuals en un import equivalent a una paga extraordinària per al personal funcionari s’apliqui també als centres educatius concertats.      

L’import reduït serà l’equivalent al 6,25% de les retribucions totals brutes percebudes durant l’any 2014.

Pots consultar com es concreten les dues fases fent clic al  Fsiexpress nº 7

PUBLICAT AL BOE EL VI CONVENI D

                  El proppassat 17 d'agost de 2013 es va publicar al BOE la Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Empleo amb la que es registrava i publicava el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicosAquest conveni que té eficacia a partir del dia següent a la seva publicació a la resta d'Espanya ha estat signat pels sindicats FSIE, FETE-UGT i FE-USO.

                  Recordem que el conveni aplicable a Catalunya és el X Conveni Col·lectiu Autonòmic de L'Ensenyament Privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics. Aquest conveni va publicar durant el mes de març i el van signar UGT i USOC. 

 

 

 

PROPERA SIGNATURA DEL VI CONVENI DE LA CONCERTADA (ESTATAL)

 

Queda desbloquejada la negociació del VI Conveni de la concertada 

(Conveni estatal, no afecta a Catalunya.

Aquí USOC i UGT ja van signar durant el mes de març el X Conveni de la concertada de Catalunya)

          Avui les organitzacions patronals han acceptat les propostes, basades en els acords aconseguits al SIMA, que els sindicats FSIE, FEUSO i FETE-UGT han presentat a la taula de conveni en relació als salaris, paga extraordinària d'antiguitat (PEA) i incapacitat temporal (IT).

             Això suposa un gran avenç i el desbloqueig de la negociació del VI Conveni que entra així en la seva recta final. Agraïm l'esforç realitzat per totes les parts per arribar a un acord.

            Així mateix, en relació a altres matèries del conveni, hem arribat a un consens bàsic sobre:

- ULTRACTIVITAT
- Nova regulació INFANTIL 0-3 ANYS
- CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL
- ÀMBIT TEMPORAL del conveni
- Ampliació de les pòlisses de RESPONSABILITAT CIVIL
- Creació, durant el curs escolar 2013-2014, d'una comissió per a l'estudi de la JORNADA DEL
PERSONAL DOCENT

         La unitat sindical de les tres organitzacions FSIE, FEUSO i FETE-UGT ha demostrat ser efectiva i estem satisfets dels resultats aconseguits, la qual cosa permetrà mantenir un conveni estatal i contribuir a l'estabilitat dels treballadors i els centres del sector.

          Per tot això, entenem, que les nostres organitzacions estarien en disposició de procedir a la signatura, en els propers dies, d'un text de conveni.
 

ESTUDI SOBRE LA LOMCE: CANVIS INTRODUÏTS I PRINCIPALS NOVETATS

 
 

         El passat 17 de maig el Govern va aprovar al Consell de Ministres el projecte de text de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa i tots els que formem part de la Comunitat Educativa hem estat valorant i estudiant el projecte de Llei que modificarà el nostre Sistema Educatiu.
 
 
     FSIE vol contribuir, amb la següent documentació, a l'estudi i aprofundiment d'aquesta Llei per part de tota la Comunitat Educativa i, especialment, dels professionals de l'ensenyament privat.
 
 
 
 
ARQUITECTURA DEL SISTEMA EDUCATIU: Esquema general del Sistema Educatiu que estableix la LOMCE
 
 
COMPARATIVA LOE – LOMCE: modificacions que la LOMCE fa a la LOE
 
 
ETAPES I ASSIGNATURES QUE ESTABLEIX LA LOMCE: Etapes i tipus d'assignatures que promou la LOMCE
 
 
 
   

 

     Actualment ens trobem a la fase de la tramitació parlamentària del projecte de llei. FSIE participarà activament en aquest procés i sol·licitarà reunir-se amb els principals partits polítics amb la intenció de poder explicar-los les nostres propostes a la LOMCE perquè així puguin introduir esmenes que millorin la Llei.
 

     FSIE ha sol·licitat la compareixença davant la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats per poder explicar, en seu parlamentària, totes les nostres iniciatives i propostes que, entenem, ajuden a millorar el projecte de llei.  

 

ALARMA PER LA SUPRESSIÓ DELS CONCERTS DELS CFGS A LA COMUNITAT DE MADRID

La Conselleria d’Educació de la Comunitat Autònoma de Madrid, ha decidit  suprimir els concerts
en la Formació Professional de Grau Superior.
 
                L’aplicació d’aquesta mesura suposaria una pèrdua de llocs de treball (prop de 600 professors podrien acabar al carrer) i la desaparició de molts centres educatius que imparteixen no nomes aquest cicle formatiu, sinó altres estudis com PCPI o FP de Grau Mitjà.
 
            També es reduiria de forma significativa l’oferta formativa de FPGS en un moment en el que, donada l’actual situació econòmica, aquests estudis es perfilen com una excel·lent opció per accedir al mercat laboral. El grau d’inserció dels alumnes en centres concertats es del 80% en aquests ensenyaments.
 
         L’estalvi de 20 milions d’euros que suposaria la supressió dels concerts, segons càlculs de la Conselleria d’Educació, no justifica la pèrdua d’una oferta formativa amb molta demanda de qualitat y amb capacitats per generar treball.
          La Consellera d’Educació, Cultura i Esport de la Comunitat no ha ofert cap alternativa ni solució a aquesta superació, deixant en l’aire el futur d’un important nombre de centres educatius.
 
   Tot això es especialment preocupant perquè suposa el qüestionament dels concerts en nivells no obligatoris.

         FSIE-CAT considera que la FP ofereix una formació de prestigi i consistència acadèmica, oberta a qualsevol persona que vulgui apostar per uns estudis de gran sortida professional, i amb un camí obert cap a la universitat. 

 

pas4
tapa web butlletí 9

 

 

 

Hi ha 125 convidats/des i cap membre en línia

 

lateral web formacio
p1

 

oasispertotlany