La LOMCE, una llei de futur incert,
tramitada i elaborada d'esquena a l'Educació Concertada.
 

FSIE fa una crida a tots els treballadors/es de l'Ensenyament Concertat per a que el proper dia 24 d'octubre secundin la vaga en tot el sector.

Com a professionals de l'ensenyament hi tenim molt a perdre! a nivell laboral i educatiu.


       Novament els alumnes, els professionals i els centres seran els grans perjudicats, ja que el sistema educatiu espanyol seguirà sense tenir estabilitat.  

 
 
 
         FSIE, sindicat majoritari a la resta del Estat, de l'ensenyament privat i concertada amb el 40% de la representativitat, preocupat per l'aprovació de la reforma educativa, ja que sense consens, la seva aplicació i durada estarà condicionada a la permanència al govern del partit que la promou.
 
 
 
         Per FSIE, la LOMCE ha arribat a la seva tramitació definitiva, sense debat, diàleg, ni negociació, elements que són necessaris per tenir el màxim consens possible i aconseguir millores en matèria educativa.

         FSIE comparteix la necessitat d'introduir canvis en l'actual sistema educatiu amb l'objectiu de reduir l'alt índex de fracàs i abandonament escolar.
 
 
         Per FSIE aquesta llei, presenta importants llacunes i no dóna resposta al canvi que necessita el nostre sistema educatiu, per això critica que:
 
 
 
La negociació amb el Ministeri hagi estat inexistent, i sense la implicació del professorat és difícil que una reforma tiri endavant. 
 
 
• Les etapes d'Infantil i Primària són les grans oblidades, tenint en compte que és en aquests dos nivells en els que s’ha d’assentar l'èxit de l'alumne a la Secundària.
 
 
• La distribució de competències en l'aprovació i desenvolupament del currículum és complexa i acreixerà les diferències entre les Comunitats Autònomes. Segons el parer de FSIE, l'ensenyament bàsic obligatori hauria de tenir una estructura més senzilla i homogènia.   

 

• La nova estructura generarà problemes organitzatius que provocaran acomiadaments i tancaments d'unitats al sector.   

 • Les proves externes són necessàries, però com a elements que permetin el diagnòstic i millora dels alumnes, els professionals i els centres. Les proves no han d'atorgar la titulació de (ESO o Batxillerat) doncs aquesta s'ha d'obtenir amb la superació de totes les matèries de cada nivell.  

 
• És fals que aquesta llei afavoreixi a l'ensenyament privat i concertat. No hi ha ni una sola millora en el règim de Concerts Educatius, ni una sola millora per als docents i no docents de l'ensenyament concertat. L'educació concertada ha patit les mateixes retallades que la pública, però partint de pitjors condicions: finançament deficitari crònic, menys professorat, menor salari, major jornada laboral.  
 
 
Els concerts ni es consoliden ni s'estenen als nivells no obligatoris.

S'afebleix la participació en els Consells Escolars dels centres en reduir-los les seves funcions. 

 
 
• Només presenta un tímid avanç en favor de la llibertat d'elecció de centre.
 
         FSIE, per enèsima vegada, ha sol·licitat al Ministeri d'Educació la convocatòria de la Taula Sectorial de la Concertada, que des de l'arribada del ministre Wert no ha estat convocada, a més de voler ser partícips de l'elaboració de l'Estatut Docent. Des del Sindicat s'està d'acord amb un Estatut Docent que potenciï la professió, reguli l'accés a la formació inicial, la formació permanent, l'autoritat, els drets i deures, la carrera professional, tot això amb independència del tipus de centre escolar en el qual es treballi.  
 
 
 
 
         FSIE sol·licita que la complementarietat de les dues xarxes, pública i concertada ha de ser un fet i la LOMCE consolida una clara subsidiarietat discriminatòria de l'ensenyament concertat enfront de la pública. 
 
 
         La tramitació de la LOMCE al Congrés, ja finalitzada, ha empitjorat qüestions importants per als docents i no docents de centres concertats. A aquest fet hi hem d’afegir la congelació salarial pel 2014 i la consolidació de les dures retallades que venen patint els professionals i el sector, per tot això, FSIE convoca a tots els treballadors de l'ensenyament concertat a una jornada de vaga el proper 24 d'octubre.
 
Comunicació original Secretari General de FSIE