LA LLIBERTAT D'EDUCACIÓ
SEGUEIX SENSE ESTAR GARANTIDA

 

 

            El nostre Secretari General, Jesús Pueyo, valora les darreres esmenes introduïdes en la tramitació de la LOMCE.
 
Denúncia, entre altres qüestions, que no s'ha guanyat en llibertat per als pares.
 
 
“... Com valora les esmenes que s'han aprovat al Senat sobre la Llei  Wert? Milloren el text?

            És difícil valorar si realment les esmenes introduïdes en el Senat milloren o no el text. No és una bona carta de presentació per a una Llei haver tingut tres textos diferents abans d'iniciar el seu tràmit parlamentari, dos dictàmens del Consell Escolar de l'Estat i nombroses esmenes al Congrés i en el Senat fins i tot del propi partit que la sustenta.
 
            No obstant això, el Partit Popular ha volgut evitar, en aquest últim tràmit davant el Senat, que a la Llei hi figuressin qüestions que havien suscitat un fort rebuig. En relació al sector de l'ensenyament concertat, hem de destacar que el PP ha retirat la seva esmena a l'art. 117 per la qual les empreses podien modificar substancialment els salaris dels professionals dels centres concertats. També ha inclòs la normativa laboral com a referència a l'hora de possibilitar ampliacions del calendari escolar o horaris lectius de les matèries.
           Aquesta Ll ha estat elaborada sense diàleg ni negociació i tindrà un greu dèficit pel fet de no comptar amb la implicació del professorat. Per a això, és imprescindible que el Ministeri i les Comunitats Autònomes comencin a dialogar amb la comunitat educativa.

Quina opinió li mereix que s'hagi ajornat el temps d'engegada de la reforma?

            En realitat s'ha ajornat un any l'aplicació de la Secundària Obligatòria i Batxillerat i FP. Com a conseqüència d'això, també la realització de les proves externes. L'educació Primària ha d'implantar-se al setembre de 2014 fet que demanarà un enorme esforç a les administracions autonòmiques, als docents, als equips directius i a les famílies, doncs no oblidem que aquesta reforma proposa triar entre diferents assignatures ja des de 1º de Primària.

 
            És un calendari precipitat si hem de tenir en compte les necessàries modificacions en els currículums de les matèries, l'elaboració de textos adequats, la informació a les famílies, l'organització del nou curs, la preparació de les programacions i activitats per part del professorat...

Quins canvis hauria d'haver introduït la llei perquè hi hagués més llibertat per als pares?
 
            L'esment al dret a la llibertat d'elecció dels pares és important ja que emana directament de la nostra Carta Magna. El problema és que, així com en altres aspectes aquesta Llei arriba en algunes qüestions fins a un detall inèdit en lleis orgàniques d'aquest caràcter, en aquest cas es queda en una declaració que no resol el problema de com es duu a terme aquesta llibertat d'elecció. Ni tan sols sembla que aquest dret hagi de ser homogeni a tot l'Estat i que a cada Comunitat Autònoma es desenvolupi i apliqui d'una forma diferent.
 
            De fet aquesta Llei no garanteix els concerts educatius que són un dels aspectes fonamentals sobre els quals descansa el dret a la lliure elecció.”