ES CONFIRMA QUE ENS RETORNEN AMB LA NÒMINA DE DESEMBRE EL 2,5% PERÒ ENS RETALLEN EL 6,25%, JA QUE ES CALCULA SOBRE EL TOTAL ANUAL I EN PROPORCIÓ A L'EQUIPARACIÓ AMB ELS FUNCIONARIS.
 

En relació a l'abonament de la nòmina del mes de desembre al professorat que percep les retribucions a través del pagament delegat, el departament d'Ensenyament informa que s'efectuarà amb una única transferència els darrers dies d'aquest mes.

 
Davant la proximitat de l’abonament de la paga de desembre i en relació a tot allò que des de FSIE-CAT hem anat informant sobre les retallades salarials que s’han derivat de l’aplicació a Catalunya del RD-Llei 20/2012, hem elaborat unes noves graelles amb un supòsit pràctic sobre les quantitats que ens retallaran.
 
El cas pràctic que presentem ha estat calculat per a un docent de primària amb 7 triennis i 3 estadis a jornada completa. FSIE-CAT considera que aquest increment en les retallades empobreix encara més el nostre col·lectiu. Els treballadors i treballadores de l’ensenyament privat concertat ha patit una pèrdua del 24% del seu poder adquisitiu en els darrers 4 anys.