EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT MODIFICA LES CONDICIONS PER PODER ACCEPTAR ELS CONTRACTES DE JUBILACIÓ PARCIAL

   

 

   El Departament només acceptarà i finançarà les situacions de jubilació parcial i els contractes de relleu associats que signifiquin, per al jubilat parcial, una dedicació mínima del 30% sobre la jornada completa (és a dir, 9 h.), sense perjudici d’altres modificacions legals que en un futur volguessin extingir o endurir aquestes condicions.

 

 

 

S'ha de tenir en compte que:

 

    >  Les jubilacions parcials amb una dedicació inferior al 30% de la jornada màxima no s’admetran en el sistema de Pagament Delegat.

   > Aquesta acceptació, en un principi, només s’estén a l’any 2013.

   > Atesa aquesta situació, durant l’any 2013 el Pagament Delegat diferenciarà dos col·lectius vers la cotització:

1.   Jubilats parcials anteriors a 01/01/2013: la base de cotització es mantindrà com fins ara, de manera que la cotització corresponent no patirà alteracions.

 2.   Jubilats parcials a partir de 01/01/2013: s’aplicarà el criteri establert a la DT 22ª de la LGSS, cotitzant-se pel 30% de la base de cotització que hagués correspost a jornada completa.    

 

   Consultar més informació sobre les noves condicions presentades, període transitori en les bases de cotització i orientacions del Departament envers les dedicacions horàries dels jubilats parcials.   

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 181 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany