La Federació de Sindicats Independents de Catalunya (FSIE-CAT) DENUNCIA la critica situació en la que es troba el sector de l’atenció a la Discapacitat davant l’endarreriment en els pagaments a les diferents associacions  per part dels diferents governs.
 
 
 
Aquest estat actual de precarietat posa en perill no només els llocs de treball dels treballadors del sector sinó també la pròpia prestació dels serveis derivats de la seva funció social. Es fa prescindible el desbloqueig dels pagaments endarrerits per part de la Generalitat i conèixer la futura planificació per poder afrontar la realitat diària dels centres i la solvència en l’abonament dels salaris als professionals que els orienten i guien en el seu treball i activitats diàriament. 
 
 
Des de FSIE-CAT volem manifestar la nostra disposició a col·laborar amb els treballadors i les entitats i, amb els centres i els serveis d’Atenció a la Discapacitat per unir esforços en la recerca de solucions i compromisos per part de les Administracions implicades. Comprenem la situació tan difícil que estan vivint i entenem que no ens podem quedar al marge de les seves reivindicacions.
 
 
Comuniquem el nostre recolzament a les accions de protesta que s’han dut a terme per part de les diferents associacions  per portar a la societat el crit de protesta a favor d’aquest sector tan desfavorit, menystingut i molts cops, també, oblidat. Estar al seu costat és una obligació i un compromís del que no ens podem desentendre.
 
 
 
“No més retallades i reformes que suposin una vulneració i minva dels drets de les persones amb discapacitat  intel·lectual o del desenvolupament,  recollits en la Convenció de Drets de Nacions Unides i en la legislació espanyola i catalana.”
 
 
FSIE-CAT seguirà recolzant  aquest col·lectiu  i a totes les persones que directa o indirectament estan relacionades amb les activitats i treballs que realitza, .en totes les protestes que tinguin com a finalitat dignificar el seu treball.