FSIE ha presentat a tots els grups parlamentaris una sèrie de propostes al Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.


 FSIE s'ha entrevistat amb D. Carles Campuzano, portaveu del grup parlamentari de CiU en matèria d'ocupació.


 En el transcurs de la reunió se li han explicat les nostres propostes i hem contrastat opinions al llarg d'una interessant conversa. FSIE ha incidit en les següents qüestions: 


 a) Moltes de les modificacions aprovades per aquest Reial decret han de tenir la consideració de transitòries i per tant reversibles.
 b) La prioritat dels convenis d'empresa sobre els sectorials és negativa i s’ha de suavitzar aquest extrem.
 c) La manera com el Reial decret aborda l'absentisme laboral és desafortunada ja que es penalitza a qui realment està malalt però no a qui abusa de les baixes i comet frau.
 d) Que l'empresari pugui modificar la quantia salarial o distribuir un 5% de la jornada laboral tampoc sembla raonable ja que poden donar-se abusos.
 
En Carles Campuzano va indicar a FSIE que el seu grup parlamentari presentarà esmenes al Reial Decret algunes de les quals incideixen en les matèries que li vam exposar.


 Finalment, vam quedar que seguiríem en contacte durant aquests dies per veure com van les negociacions ja que FSIE va començar una tanda de converses amb el PP a partir del dijous dia 29 de març.
  

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

16

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 86 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell banner febrer 2020
p1

 

oasispertotlany