Després d'un estudi exhaustiu de les resolucions de la INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ, FSIE ha observat un canvi substancial en aquesta organització que ha passat a defendre única i exclusivament l'escola pública i laica. Des de FSIE entenem que la IE els seus plantejaments són un actac a l'Educació d'Iniciativa Social i a la Privada.
 
 
 Per coherència, en defensa dels principis que FSIE sempre ha defès (Llibertat d'Ensenyament, de creació i d'elecció de centres), no podem pertanyer a una organització que té uns principis totalment contraris als nostres i als de tota l'Escola Privada
 
 

FSIE PER COHERÈNCIA ABANDONA LA IE PER A SEGUIR LLUITANT PER LA LLIBERTAT D' ENSENYAMENT, LA LLIBERTAT D' ELECCIÓ I LA PLURALITAT D'ESCOLES.

Malauradement continuen pertanyent a aquesta organització, sindicats que dieun defensar a la Privada, però que amb el seu doble llenguatge juguen amb la forma de ser les escoles Concertades, aquests són la UGT, USOC, CCOO, USTEC, CSIF, entre d'altres. Que aquest doble llenguatge ens perjudica. A hores d'ara, FSIE és l'únic sindicat que ha abandonat LA INTERNCIONAL DE L'EDUCACIÓ perquè defèn i pensa amb tu, i amb els teus interessos.