FSIE TREBALLA PER

LA DEFENSA DELS DRETS
DELS TREBALLADORS
DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT
 
COMUNICAT FSIE


        “FSIE va convocar el passat dia 24 d'octubre una jornada de vaga al sector de l'ensenyament concertat amb diverses concentracions de protesta en les quals manifestem clarament que la LOMCE perjudica seriosament al nostre sector i especialment als seus professionals.

 

 

FSIE ha mantingut recentment una reunió amb portaveus d'educació al Senat i al Congrés, especialment amb els del Partit Popular, per fer-los veure el perjudici que algunes disposicions de la LOMCE ens poden provocar i sol·licitar-los la seva modificació en el tràmit del Senat abans de l'aprovació definitiva de la Llei.

FSIE va registrar al Grup Popular del Senat les esmenes que al nostre parer havien de modificar-se i que pots consultar a la nostra web (
www.fsiecatalunya.cat).
 
        El dia 31 d'octubre va acabar el termini de presentació d'esmenes per part dels grups polítics i, al diari de sessions del Senat, hi ha dues esmenes importants que ha presentat el Partit Popular.
 
        Una d'elles referida a l'art. 117 de la LOE sobre els salaris del personal docent i no docent. El PP, després d'explicar-los el greu perjudici de la seva esmena introduïda al Congrés i que trencava la negociació col·lectiva i el pagament delegat en permetre a les empreses modificar els salaris reflectits en els mòduls dels concerts, rectifica i proposa al Senat mantenir la redacció de l'art. 117 tal com estava a la LOE.
 
        La segona esmena fa referència a la possibilitat d'ampliar el calendari escolar i l'horari lectiu de les matèries sobre la base de les disposicions de les administracions. En principi aquesta esmena no tenia en compte les condicions pactades al conveni col·lectiu fet que possibilitava que les empreses podrien acabar modificant substancialment la nostra jornada laboral. El PP ha presentat una esmena incloent que s’ha de tenir en compte que la normativa laboral en el cas que es produeixi aquest increment de calendari i jornada lectiva de l'alumne.
 
        La modificació d'aquests dos aspectes, conseqüència de les mobilitzacions del dia 24 d'octubre, és positiva encara que l'experiència ens aconsella ser prudents i esperar a que es produeixi la votació el dia 20 de novembre. En el cas que es confirmi en aquesta data l'aprovació d'ambdues esmenes, l'enorme esforç realitzat el dia 24 d'octubre pels companys que van exercir el seu dret a la vaga i els qui es van mobilitzar haurà valgut la pena doncs haurem aconseguit evitar un dany irreparable per als docents i no docents de l'ensenyament concertat.
 
        Així i tot, FSIE segueix sent molt crític amb algunes qüestions que romanen a la LOMCE. La configuració de la nova estructura del sistema educatiu, especialment a l’ESO, Batxillerat i FP, pot suposar la modificació de moltes jornades laborals, reduccions de salari, tancament d'unitats i els seus corresponents acomiadaments de docents i no docents. El Ministeri segueix sense dialogar, no convoca la taula de la concertada i segueix donant un autèntic espectacle d’errors continuats en la seva gestió, criticats fins i tot pel propi Partit Popular des de fa molt de temps. Quelcom més ha de canviar en un termini curt de temps si aquesta reforma vol tenir alguna possibilitat de tirar endavant.

 
       FSIE
seguirà treballant per evitar que els nostres interessos es vegin perjudicats i, a cada moment, seguirem adoptant les decisions que considerem que millor ens defensen.”