Un any més, la Federació de Sindicats Independents d'Ensenyament es suma a la celebració del Dia Mundial de la Síndrome de Down amb l'objectiu de reivindicar el paper fonamental de l'educació en la inclusió de les persones amb trisomia 21 en la societat.

 

Aquest dia commemoratiu ve marcat per la pandèmia mundial i les repercussions que ha tingut en la nostra vida quotidiana ja que, des que el principi del 2020, hem hagut d'adaptar-nos a noves maneres de relacionar-nos, treballar, estudiar, etc. Si bé això ha suposat un gran desafiament a nivell mundial, l'Organització de les Nacions Unides, organisme impulsor d'aquesta iniciativa en 2011, ha volgut posar el focus en les noves formes de connexió desenvolupades en aquesta situació inèdita i en les oportunitats que aquestes ens brinden per a afavorir la participació en la societat de les persones amb Síndrome de Down en igualtat de condicions.

 

FSIE, com a organització sindical fermament compromesa amb el sector d'atenció a les persones amb discapacitat, vol contribuir a aquesta iniciativa amb la campanya “Connectats per l'Educació” orientada a reforçar el paper de l'educació com a eina fonamental i generadora d'inclusió, igualtat i apoderament de les persones amb Síndrome de Down. Per això volem aprofitar l'oportunitat per a recordar a la societat en el seu conjunt la importància de garantir a aquestes persones l'accés a una educació de qualitat que no sols els faciliti l'adquisició de coneixements i experiència, sinó que reconegui la diversitat i enorme vàlua de les seves capacitats, fomenti la seva autonomia i propiciï la seva integració real en la societat.

 

Des de FSIE volem a més instar els agents polítics i socials i les administracions públiques a adoptar mesures immediates, efectives i pertinents per a garantir l'accés de les persones amb discapacitat a un sistema educatiu integrador adequat a les seves capacitats i a les possibilitats de connexió i desenvolupament que ens brinden les noves tecnologies.

 

Per part seva, FSIE vol reafirmar el seu compromís de continuar treballant, des del nostre àmbit d'actuació, per a afavorir la creació d'una societat més inclusiva, sostenible i igualitària en la qual les persones amb discapacitat puguin gaudir d'una vida plena i digna amb les mateixes llibertats i drets.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

Poster octubre 2021

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail