EL MECD PUBLICA EL
 
 

MODEL D’EXAMEN DE

 

3R PRIMÀRIA DE LA LOMCE   
    El Ministeri d'Educació ha publicat el model d'examen que proposa per a la primera avaluació nacional dels nens de 3r de Primària, que estableix la LOMCE. La finalitat d'aquesta prova és la d'oferir informació i orientació a la comunitat educativa, ja que pretén servir per a detectar precoçment les dificultats en l’aprenentatge. Aquesta avaluació es durà a terme, previsiblement, durant el mes de maig.


      El MECD ha elaborat un model de proves que inclouen les competències lingüística i matemàtica. Encara que aquesta prova és de competència exclusiva de les comunitats autònomes el MECD recomana que les proves s'apliquin en almenys dos dies, es puguin realitzar en suport paper o en format digital i que l'avaluació de l'expressió oral es faci a través d'entrevistes individualitzades, en parelles o en petits grups.

     Dins de les recomanacions del MECD hi ha la que aconsella que en un termini aproximat de set setmanes des de la realització de les proves es presenti un primer informe individualitzat de cada alumne i un informe inicial de centre.

Més informació:  Butlletí digital Nº6

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 49 convidats/des i cap membre en línia

 

juliol20
p1

 

oasispertotlany