discapacitat

 

FSIE EXIGEIX A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES UN ESFORÇ D'INVERSIÓ PER GARANTIR L'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT


 

 

Avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat , FSIE vol que, prenguem consciència i promoguem mesures orientades cap a la millora de la situació de les persones amb discapacitat i a la consecució de la igualtat d'oportunitats per a elles, fomentant una major integració en la societat.

Al voltant d'un 15% de la població mundial, aproximadament mil milions de persones, viuen amb algun tipus de discapacitat.

El públic en general i les instàncies decisòries desconeixen, sovint, el gran nombre de persones que pateixen discapacitats i deficiències a tot el món, i els problemes que han d'afrontar en la seva vida diària. Des de FSIE, volem promoure la presa de consciència sobre la magnitud i les conseqüències d'aquesta situació.

FSIE vol cridar l'atenció sobre la necessitat de desenvolupar els drets i el benestar de les persones amb discapacitat i pretén també realitzar un treball de sensibilització sobre els avantatges que poden derivar-se de la integració de les persones amb discapacitat en totes les facetes de la vida.
FSIE vol fomentar: el respecte a la dignitat inherent, l'autonomia individual, la independència de les persones, la no discriminació, la participació i inclusió plenes i efectives en la societat, el respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com part de la diversitat i la condició humanes, la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat, la igualtat entre l'home i la dona, el respecte a l'evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i del seu dret a preservar la seva identitat .

FSIE exigeix ​​el cessament immediat de les retallades que estan afectant a les polítiques de suport a la integració de les persones amb discapacitat i que suposen un seriós retrocés en els tímids avenços aconseguits al llarg dels últims anys. Les retallades imposades pels diferents governs (central, autonòmics i locals) estan provocant retards i impagaments a entitats associatives que realitzen serveis d'atenció a les persones amb discapacitat. Això produeix inevitablement un deteriorament de la qualitat de l'atenció i, en alguns casos, la desaparició de la prestació del servei.

La crisi econòmica ha incidit i, encara avui continua incidint, de manera més virulenta en els sectors socials en situació de major vulnerabilitat. L'impacte de la crisi econòmica i d'ocupació, evident en tota la societat, és molt més gran en les persones amb discapacitat i en les seves famílies.

FSIE considera que aquests primers signes de recuperació de la crisi econòmica han de servir per ajudar a integrar les persones amb discapacitat, ja que aquestes i el seu entorn familiar presenten cotes de pobresa i exclusió social, fins i tot en temps de bonança econòmica, molt superiors a les de la mitjana de la ciutadania.

FSIE exigeix ​​a les administracions públiques un esforç d'inversió per garantir l'atenció a les persones amb discapacitat en àmbits com l'educació, l'ocupació, la sanitat, l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, per citar només les àrees més rellevants des del punt de vista de la inclusió.