FSIE-CAT

EN CONTRA DE LA ILP

QUE PRETÉN L’ELIMINACIÓ DE L’ESCOLA CONCERTADA


UNA VINTENA D’ORGANITZACIONS HAN IMPULSAT LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) ”PER UNA EDUCACIÓ GRATUÏTA, PÚBLICA I DEMOCRÀTICA” AMB LA FINALITAT DE RECOLLIR 50.000 SIGNATURES DE SUPORT A LA PROPOSTA DE SUPRIMIR ELS CONCERTS EDUCATIUS, DE MANERA QUE ELS CENTRES CONCERTATS PASSIN A SER PÚBLICS O COMPLETAMENT PRIVATS, I SOTMETRE LA PROPOSTA A DEBAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA DURANT ELS PROPERS QUATRE MESOS.

LA PROPOSTA DEFENSA UN SISTEMA EDUCATIU ”PÚBLIC, DEMOCRÀTIC, INCLUSIU, COEDUCATIU, LAIC, POPULAR I EN CATALÀ QUE ABRACI DES DE L’ESCOLA BRESSOL FINS A LA UNIVERSITAT”,  AFIRMANT QUE:  CAL UNA LLEI QUE PERMETI ACABAR AMB ELS CONCERTS EDUCATIUS, COMENÇANT PER AQUELLS CENTRES D’ELIT QUE SEGREGUEN L’ALUMNAT PER RAÓ DE SEXE, FINS ARRIBAR-NE A LA DESAPARICIÓ”.

 


POSICIONAMENT DE FSIE-CAT


LA ILP ÉS CONTRÀRIA A LA LLIBERTAT: ÉS MOLT INCOHERENT DIFONDRE PROCLAMES SOBRE DIVERSITAT, INTERCULTURALITAT, RESPECTE A LES MINORIES, IGUALTAT D'OPORTUNITATS, OBJECTIUS EDUCATIUS CONTRA L'EXCLUSIÓ… I, AL MATEIX TEMPS, NEGAR LA PLURALITAT DE CENTRES.

LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA VA CONSAGRAR LEGISLATIVAMENT, COM A GARANTIA DE LLIBERTAT (ESPECIALMENT D'ELECCIÓ DE CENTRE EDUCATIU), LA DOBLE XARXA DE CENTRES.

LA ILP I ELS SEUS PROMOTORS: POTSER TENEN POR A LA LLIBERTAT REAL D'ELECCIÓ DE CENTRE?; O TENEN INTENCIÓ DE TUTELAR ALS PARES I MARES, COM A MANCATS DE CAPACITAT I CRITERI, “EVITANT-LOS” LA FUNCIÓ DE DECIDIR QUINA ESCOLA VOLEN PER ALS SEUS FILLS?; QUINA POR PODEN TENIR AL FET QUE SIGUI LA SOCIETAT CATALANA, AMB LA SEVA DECISIÓ-ELECCIÓ, QUI DECIDEIXI LA DIMENSIÓ QUE HAN TENIR AMBDUES XARXES?

QUINA ALTERNATIVA PROPOSEN ELS PROMOTORS D'AQUESTA ILP EN SUBSTITUCIÓ DE LA LLIBERTAT D'ELECCIÓ? CAP, JA QUE DAVANT LA MANCA DE PLURALITAT NO TÉ SENTIT PODER TRIAR. I QUINA SORTIDA PROPOSEN PER ALS LLOCS DE TREBALL DELS PROFESSIONALS DE LA CONCERTADA?

FSIE-CAT, PER LA DEFENSA DE LA LLIBERTAT I L'ESTABILITAT DELS LLOCS DE TREBALL DELS PROFESSIONALS, S'OPOSA A AQUESTA ILP I DEMANA ALS NOSTRES GOVERNANTS I REPRESENTANTS AL PARLAMENT QUE SIGUIN RESPECTUOSOS AMB LA LLEI (LEC) I, D’AQUESTA MANERA, PODER EVITAR EL SORGIMENT DE TOPALLS A LA LLIBERTAT I D’ESTÈRILS CONFRONTACIONS FENT ÚS DE L'ESCOLA COM A INSTRUMENT D'INESTABILITAT.

DE LA MATEIXA MANERA, FSIE-CAT VOL RECORDAR QUE ELS ACORDS, TRACTATS I RESOLUCIONS INTERNACIONALS, I MÉS PROPERS ELS EUROPEUS, RECULLEN EL PRINCIPI GENÈRIC DE LLIBERTAT D'ENSENYAMENT I LA NECESSITAT DE COMPLEMENTARIETAT D'AMBDUES XARXES.

 

 

Podeu fer-ne difusió, mitjançant el manifest en format pdf:

FSIE-CAT en contra de la ILP

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 
What do you want to do ?
New mail

taules banner web

 

 
 
What do you want to do ?
New mail

 

 

Poster cursos intensius julol 21

 
What do you want to do ?
New mail

 

 

 
What do you want to do ?
New mail