El Departament publica el següent document que resumeix i actualitza els diferents documents d'organització i gestió dels centres per al proper curs 2014-2015.
 
 
 
 
Documents d'organtizació i gestió de centres. Actualització juny 2014.