FSIE lluita amb determinació pels drets dels treballadors i
 
treballadores dels centres d’atenció a la discapacitat.

 

         

         En aquests moments els nostres companys de FSIE estan treballant per a que els seus drets no es vegin perjudicats dins del XIV Conveni -conveni nacional – que regula la major part dels centres a la resta de l’Estat.

                        El passat dimecres dia 2 d’octubre, FSIE ha acudit al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per intentar arribar a un acord amb les organitzacions signatàries del XIV Conveni en relació a la retroactivitat de l'article 35 del XIV Conveni Col·lectiu.

 

  

       FSIE lamenta que en l'acte de mediació celebrat dimecres NO HI HAGI HAGUT ACORD a causa que les organitzacions signatàries del XIV conveni (AEDIS, FEACEM, FE-CCOO. i FETE-UGT). Consideren que allò signat i publicat en el conveni s'ajusta a la legalitat i, per tant, no hi ha lloc per a cap mediació ni solució que no passi la via judicial. A part de FSIE i les organitzacions signatàries del XIV Conveni també han participat en la Mediació les patronals CONACEE i ANCEE al costat del sindicat CIG.

     FSIE, mantenint la seva actitud de diàleg i negociació, ha proposat en l'acte de mediació la possibilitat de desistir d'aquesta demanda si les parts aportaven alguna sentència de l’ “abundant legislació del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional” que argumentés la seva postura tal com van respondre en la consulta que la Comissió Paritària va realitzar FSIE.

      Des de FSIE entenem que l'aplicació de l'article 35 del XIV Conveni, és a dir, la supressió dels complements salarials d'antiguitat i de millora de la qualitat no ha de fer-se en la data que figura en el conveni (1 de juliol de 2012) sinó a partir de la data de publicació en el BOE que és quan el conveni cobra vigència.

     L'aplicació d'aquesta “retroactivitat” suposarà que els professionals d'aquest conveni que hagin generat un trienni més durant el període de signatura del conveni fins a la seva publicació en el BOE no puguin cobrar-ho, generant-los una pèrdua salarial per a la resta de la seva vida professional.

     L'article 35 en relació als complements d'antiguitat i de millorar de la qualitat, afirma que:

 

 

 "1. Queden suprimits els complements salarials d'antiguitat i de millora de la qualitat que venien regulats en el XIII Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, de manera que a partir de l'1 de juliol de 2012 ja no es reportaran aquests complements.

 

    2. No obstant l'anterior, amb caràcter transitori, fins al 30 de juny de 2012, tot el personal tindrà dret a percebre el citat complement d'antiguitat per cada període de tres anys de serveis efectius prestats a l'empresa. L'import de cada trienni es farà efectiu en la nòmina del mes del seu venciment."

         Aquest conveni va ser signat per les organitzacions patronals AEDIS i FEACEM i les organitzacions sindicals FE-CC.OO. i FETE-UGT el passat 12 de juliol de 2012, publicant-se en el BOE el 9 d'octubre de 2012, data en la qual té plena vigència. 

 

 

 

 

ON FSIE ESTÀ PRESENT, ES TREBALLA PELS TEUS DRETS.

FSIE-CAT ESTÀ ENTRANT AMB FORÇA A CATALUNYA.

 

  DÓNA'NS EL TEU SUPORT I  ET RECOLZAREM!

 

 

 

 

 

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

tapa web17

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 79 convidats/des i cap membre en línia

 

FORMACIÓ ONLINE JUNY 2020
p1

 

oasispertotlany