Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acta de 18 de juliol de 2013, referent a les taules salarials del Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència i educació infantil.

        S'acorda el manteniment salarial per als anys 2012 i 2013. Les taules salarials són les contemplades en l'annex II i en l'annex II bis que s'adjunten a continuació.

       Per als treballadors dels Centres d'Obres Socials, pròpies de caràcter docent sense finalitats lucratives i Caixes d'Estalvis, així com, per als mestres de les Unitats Concertades d'Educació Infantil (2º Cicle) corresponents a l'annex III, es fixa un període de negociació per a la revisió salarial que començarà el dimecres, 2 d'octubre.

           Les parts es comprometen a negociar durant l'últim trimestre d'any noves mesures dins d'aquest Conveni, que contribueixin a millorar la situació del sector i ajudar al manteniment dels llocs de treball. Així com, a elaborar un pla d'acció contra aquells centres que estan realitzant una competència deslleial als centres recollits en l'àmbit funcional del present conveni.

DOCUMENT ADJUNT

-  Taules salarials 2012 i 2013:     «BOE» núm. 228, de 23 de septiembre de 2013

calendari escolar 19 20 banner web

 

 

 

 

16

taules banner web

 

text integre banner web

 

 

 

Hi ha 88 convidats/des i cap membre en línia

 

cartell banner febrer 2020
p1

 

oasispertotlany